لیفان

  • X60
  • کارکرده
  • سفید
  • 2014
  • 1393
  • شاسی بلند
  • گیربکس دستی
  • گلستان
  • 7,000
  • شاسی بلند x60
  • کارکرده
  • سفید
  • 1392
  • شاسی بلند
  • گیربکس دستی
  • خراسان رضوی
  • 6,500
  • لیفان 620
  • کارکرده
  • سفید
  • 1391
  • سدان
  • گیربکس دستی
  • گلستان
  • 50,000
  • فروش ماشین
  • کارکرده
  • سفید
  • 1392
  • شاسی بلند
  • گیربکس دستی
  • قزوین
  • 16,000
  • فروش x60
  • صفر
  • سفید
  • 2014
  • 1393
  • شاسی بلند
  • گیربکس دستی
  • تهران
  • 55866314
  • x60
  • کارکرده
  • سفید
  • 2014
  • 1392
  • شاسی بلند
  • گیربکس دستی
  • تهران
  • 16,000
  • LIFAN 620
  • کارکرده
  • سفید
  • 1391
  • سدان
  • گیربکس دستی
  • گیلان
  • 30,000